มิถุนายน 11, 2024

อาหารน่ากิน

อาหารรอบโลก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข mandra-tavern.com

การให้บริการและการใช้งานเว็บ mandra-tavern.com นั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานควรทราบเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้จะช่วยให้ทุกท่านทราบถึงประการที่เกี่ยวข้อง โปรดทบทวนและทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้บริการเว็บ mandra-tavern.com

1.การลงทะเบียน: ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและร่วมแสดงความคิดเห็นหรือรีวิวในเว็บ mandra-tavern.com

2.ข้อมูลส่วนตัว: ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในการลงทะเบียน

3.การโพสต์เนื้อหา: ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บmandra-tavern.com และไม่นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4.ความสุภาพ: ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกระบวนการสื่อสารอย่างสุภาพและไม่กระทำการทำลายร้ายหรือหยาบคายต่อผู้ใช้งานคนอื่น

5.การนำข้อมูล: ผู้ใช้ตกลงว่าข้อมูลที่นำเสนอต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ

6.การใช้บริการ: ผู้ใช้ต้องใช้บริการเว็บ mandra-tavern.com อย่างสมควรและไม่นำข้อมูลหรือทำการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือผู้ใช้งานคนอื่น

7.สงวนสิทธิ์การให้บริการ: เว็บ mandra-tavern.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานที่ขัดต่อกฎระเบียบหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

8.การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เว็บ mandra-tavern.com สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้บริการเว็บ mandra-tavern.com ต้องเป็นไปในกรอบของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในวงการอาหารและการรีวิว